Menu

اخبار

چهارشنبه 20 آبان 1394
تعداد بازدید: 1980
تعداد نظرات: 0

برگزاری جلسه هم اندیشی فارغ التحصیلان قدیمی دانشگاه با دکتر بندانی (ریاست دانشگاه)

برگزاری جلسه هم اندیشی فارغ التحصیلان قدیمی دانشگاه با دکتر بندانی (ریاست دانشگاه)
جلسه هم اندیشی فارغ التحصیلان قدیمی دانشگاه با دکتر بندانی ریاست محترم دانشگاه پیرامون برگزاری گردهمایی بزرگ دانش آموختگان در تاریخ 94/6/28 برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی فارغ التحصیلان قدیمی دانشگاه با دکتر بندانی ریاست محترم دانشگاه پیرامون برگزاری گردهمایی بزرگ دانش آموختگان در تاریخ 94/6/28 برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر بندانی قول مشاعد مبنی بر برگزاری باشکوه این مراسم را به فارغ التحصیلان داده و نقطه نظرات آنها را دریافت نمودند. مقرر گردید پس از آماده سازی وب سایت انجمن فارغ التحصیلان جهت ثبت نام ، اساسنامه پیشنهادی در این سامانه قرار داده شود تا نقطه نظرات کلیه فارغ التحصیلان در این رابطه احصاء گردد.

 

تصاویر
  • برگزاری جلسه هم اندیشی فارغ التحصیلان قدیمی دانشگاه با دکتر بندانی (ریاست دانشگاه)
  • برگزاری جلسه هم اندیشی فارغ التحصیلان قدیمی دانشگاه با دکتر بندانی (ریاست دانشگاه)
  • برگزاری جلسه هم اندیشی فارغ التحصیلان قدیمی دانشگاه با دکتر بندانی (ریاست دانشگاه)